Dự án Lê Duẩn hiện tại có 7 loại diện tích khác nhau từ 83m2 – 333m2 với giá chỉ từ 5,5 tỷ đồng/căn,với tiến độ thanh toán chung cư 23 Lê Duẩn linh hoạt. Với mỗi khách hàng khi lựa chọn mua chung cư tại đây sẽ có 3 phương thức thanh toán để lựa chọn.

Tiến độ thanh toán chung cư 23 Lê Duẩn:

Lựa chọn 1: Đóng tiền theo tiến độ Hợp đồng

  • Đợt 1 (Ngay khi ký kết Hợp đồng): 20%
  • Đợt 2 (Tháng thứ 2 ): 10%
  • Đợt 3 (Tháng thứ 3): 10%
  • Đợt 4 (Tháng thứ 8): 10%
  • Đợt 5 (Tháng thứ 12): 10%
  • Đợt 6 (Tháng thứ 18): 10%
  • Đợt 7 (Tháng thứ 30): 29%
Tiến độ thanh toán chung cư 23 Lê Duẩn

Tiến độ thanh toán chung cư 23 Lê Duẩn

Lựa chọn 2: Vay vốn SHB
Với loại hình thanh toán này khách hàng nộp trước 30% Giá trị Hợp đồng, sau đó vay vốn SHB 70% giá trị Hợp đồng
Cùng với đó khách hàng cũng không phải nộp bất kì một khoản lãi nào cho Ngân hàng.
Phần lãi cho Ngân hàng sẽ do phía Tân Hoàng Minh chi trả, phí phạt 0%
Thời gian hiệu lực bắt đầu từ ngày khách hàng ký Hợp đồng vay với SHB cho đến thời điểm nhận nhà. (Tối đa 3 năm)
Với nhiều sự lựa chọn cũng như phương thức thanh toán linh động như trên tạo mọi điều kiện cho khách hàng nên mọi khách hàng sẽ không bị áp lực và chủ động nguồn vốn của mình khi chọn mua chung cư 23 lê Duẩn.